ریاض، عربستان سعودی، 20 نوامبر 2020 / PRNewswire / – ریاست جمهوری G20 عربستان خوشحال است که یک عکس خانوادگی از رهبران G20 را نشان می دهد که عصر امروز بر روی دیوارهای منطقه میراث جهانی یونسکو در منطقه Turaif در Ad-Diriyah در خارج ریاض.

ادیریه زادگاه اولین دولت سعودی ، چهار راه تاریخی حجاج و بازرگانان و محل زندگی یکی از بلند پروازانه ترین میراث پادشاهی است.

خبر مرتبط  DEVCON نام های راه اندازی سابق مایکروسافت ، Chad Fowler VP جدید فناوری را نامگذاری می کند