جایزه کامیون بین المللی سال (IToY) در ابتدا در سال 1977 توسط روزنامه نگار انگلیسی و سردبیر مجله کامیون راه اندازی شد ، پت کنت. امروز ، 24 عضو هیئت منصفه نماینده اصلی مجله های تجاری تجاری در سراسر اروپا هستند. بعلاوه ، در سالهای اخیر ، گروه IToY با تعیین اعضای وابسته در بازارهای در حال رشد کامیون ، حوزه نفوذ خود را گسترش داده است. چین، هند ، آفریقای جنوبی ، استرالیا ، برزیل ، ژاپن ، ایران و نیوزیلند. در مجموع ، خوانندگان ترکیبی اپراتورهای کامیون از 24 مجله اعضای هیئت منصفه IToY و همچنین هشت عضو وابسته آن ، بیش از یک میلیون نفر هستند.

خبر مرتبط  زیمنس آواتار را به دست آورد ، ردپای EDA را با فناوری نوآورانه مکان و مسیر گسترش می دهد